På tværs

Författare
(Redaktion: Marianne Barlyng, Klaus P. Mortensen, Karin Sanders)
Genre
Festschrift
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spring 2000 Danmark, Hellerup 318 sidor. ill. 87-90326-33-4