P-snurran Rörstrand - Sveriges första automatiska P-hus!

Författare
Per Aronsson
(Text: Per Aronsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholm parkering 2003 Sverige, Stockholm 7 sidor.