PCB i fogar vid KSS, Skövde - exponering och medicinsk riskbedömning

Författare
Anna Dahlman-Höglund
(Anna Dahlman-Höglund, Ralph Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset 2012 Sverige, Göteborg 14 sidor. : ill. 978-91-7876-140-1