PHP and PostgreSQL - advanced Web programming

Författare
Ewald Geschwinde
(Ewald Geschwinde and Hans-Jürgen Schönig)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sams 2002 USA, Indianapolis, Ind 772 sidor. 0-672-32382-6
Sams 2002 Utgivningsland okänt / Ej specificerat