PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker Bil. 1, Convention relating to a uniformlaw on the formation of contracts for the international sale of goods

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Justitiedep. 1965 Sverige, Stockholm 9, 9 sidor.