PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker Bil. 2, Enhetlig lag om slutande av avtal om internationelle köp av lösa saker

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Justitiedep. 1965 Sverige, Stockholm 7 sidor.