PM: Den uniforma lagen om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Justitiedep. 1965 Sverige, Stockholm 48 sidor.