PM angående det svenska skatteväsendets utveckling

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af H. L. Rydin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
N&S 1882 Sverige, Stockholm 353 sidor.