PM ... angående en statlig investeringsbank Nr 1, Behovet av en investeringsbank

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finansdep. 1967 Sverige, Stockholm 12 sidor.