PM ... angående en statlig investeringsbank Nr 2, Investeringsbankens rörelse och förhållande till kreditmarknaden

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finansdep. 1967 Sverige, Stockholm 14 sidor.