PM praktisk medicin år 2000 : terapikompendium i allmänmedicin

Genre
Encyklopedier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Three doctors förl., Novum grafiska 2000 Sverige, Uddevalla, Göteborg [4], 303 sidor. ill. 22 cm