PM praktisk medicin, år 2019 Bok 1 av 2 - terapikompendium i allmänmedicin

Författare
M Elm
(M. Elm, L-O Medin, M. Sahlqvist et al.)
Genre
Handbooks, Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Three Doctors förlag 2019 Sverige, Kista 552 sidor illustrationer 21 cm 978-91-519-0103-9