PM Praktisk medicin, År 2020 - Terapikompendium i Allmänmedicin, Bok 2 av 2

Författare
M Elm
(M. Elm, L.-O. Medin, M. Sahlqvist et al.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Add Health Media AB 2020 Sverige, Kista ix, 519 sidor illustrationer 978-91-519-3777-9
Three Doctors förlag 2019 Sverige, Kista 552 sidor illustrationer 21 cm 978-91-519-0103-9
Three Doctors förlag 2019 Sverige, Kista x sidor, sidorna 553-1068 illustrationer 21 cm 978-91-519-0104-6