PM praktisk medicin, år 2021 - terapikompendium i allmänmedicin

Författare
M Elm
(M. Elm, L.-O. Medin, M. Sahlqvist et al.)
Genre
Handbooks, Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Add Health Media AB 2021 Sverige, Kista 1117 sidor illustrationer 978-91-519-7660-0