PM rörande viss omläggning av stödet åt folkbiblioteksväsendet

Författare
Åke Meyerson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Sverige, Stockholm 52 sidor. med var. pag.