PM

Författare
Arbetsgruppen för utredning av vissa frågor rörande tullpackhuskarlslagen
(Arbetsgruppen (Fi 1970:58) för utredning av vissa frågor rörande tullpackhuskarlslagen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finansdep. 1973 Sverige, Stockholm [2], 17 sidor.