PM 2 - promemorieskrivning, sammanfattningsteknik, rapportskrivning

Författare
Carl J. Bökwall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hermod/NKI 1967 Sverige, Malmö 22 sidor.
1967 Sverige 19 sidor.
Hermod/NKI 1966-1967 Sverige, Malmö 2 vol.
Hermod/NKI 1966 Sverige, Malmö 26 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan