PM - handboken i samhällslära : historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi

Författare
Per Eklund
(Per Eklund, Urban Folkebrant.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Elanders Sverige 2007 Sverige, Malmö, Malmö 285 sidor. ill. 24 cm 978-91-40-65890-6
Ekelund, Västra Aros 1995 Sverige, Solna, Västerås 285 sidor. ill., kartor (vissa i färg), tab. 25 cm