PM - praktisk medicin år 2008 : terapikompendium i allmänmedicin

Genre
Encyklopedi, Encyklopedier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Three doctors förlag, A.L. Risbergs grafiska 2008 Sverige, Uddevalla, Uddevalla 707 sidor. ill. 978-91-633-1619-7