PM - praktisk medicin år 2003 : terapikompendium i allmänmedicin

Genre
Encyklopedier
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Three doctors förl., TH tr. 2003 Sverige, Uddevalla, Uddevalla [4], 593 sidor. ill. 22 cm
Three doctors förl., Risberg 2001 Sverige, Uddevalla, Uddevalla [6], 351 sidor. ill. 22 cm
Kommunikationsdep. 1970 Sverige, Stockholm 42 sidor.