PRESS-projektet Delprojekt 3, Analys av varför integrering av RH-elever i vanlig klass ibland "misslyckas"

Författare
PRESS-projektet
(Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst 1980(duplic.) Sverige, Mölndal 34 sidor.