PRESS-projektet Delprojekt 3, Rörelsehindrade elevers skolsituation

Författare
PRESS-projektet
(Karin Paulsson, Eva Marsk sammanställning och kommentarer: Gulli Hilmersson, Margareta Rindler)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst 1984 Sverige, Mölndal 60 sidor.