PRESS-projektet Delprojekt 3, Skolintegrering av rörelsehindrade barn och ungdomar = Delrapport

Författare
PRESS-projektet
(Karin Paulsson, Lars-Göran Grip)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst 1976 Sverige, Mölndal [5], 100 sidor. : tab.