PRISEK - prioritering, samhällskonsekvenser, ekonomi : ekonomisk modell och systematisk effektredovisning för värdering och prioritering av VA-åtgärder = PRISEK : an economic model for the evaluation of renewal and repairing actions on the water and sewerage networks

Författare
Bertil Gustafsson
(Bertil Gustafsson, Gilbert Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vatten- och avloppsverksfören. (VAV), Svensk byggtjänst distributör 1992 Sverige, Stockholm, Solna v, [3], 82, 67 sidor. : diagr., kartor, tab. 30 cm 91-88392-18-X