PRO 40 år - en minnesskrift

Författare
Yngve Tidman
(Yngve Tidman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pensionärernas riksorganisation. (PRO, Perfekta tryck 1982 Sverige, Stockholm, Malmö [2] sidor., sidor. 5-34 ill. 21 cm