PROBLEM NOVELS: VICTORIAN FICTION THEORIZES THE SENSATIONAL SELF

Författare
ANNA MARIA JONES
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ohio State University Press 2007 Utgivningsland okänt / Ej specificerat