Pajboken - godbitar från Tväråbäck

Författare
(Foto: Anders Jansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tväråbäckbygdens intresseförening, Studieförbundet Vuxenskolan 2009? Sverige, Tväråbäck, Stockholm 35 sidor. : ill. 20 x 20 cm