Paleoseismicity and neotectonics - selected papers from Special Session 24 on "Paleoseismicity and Neotectonics" during the 12th Congress of the International Union for Quaternary Research, Ottawa, Ont., Canada, July 13-August 9, 1987

Författare
International Union for Quaternary Research
(Edited by Nils-Axel Mörner and John Adams.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 1989 Nederländerna, Amsterdam S. 181-337 ill.