Palmön - två pojkars äventyr i Söderhavet

Författare
Herbert Strang, pseud. för George Herbert Ely & C. J. L'Estrange
(Fritt efter engelska orig. av Richard Melander)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes bokf. 1926 Sverige, Stockholm 271, (1) sidor., 1 karta
Fritze 1913 Sverige, Stockholm 271 sidor. 19x13 cm.