Palsar i Nordnorge - en studie av palsars morfologi, utbredning och klimatiska förutsättningar i Finnmarks och Troms fylke = Palsas in northern Norway

Författare
Richard Åhman
(Richard Åhman.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geografiska inst., Lunds univ., Odenprint 1977 Sverige, Lund, Furulund [6], 165 sidor., [24] pl.-bl. tab. 23 cm