Panorama Deutsch 1, Textbuch

Författare
Heinrich Blömeke
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Skogs grafiska 1991 Sverige, Malmö, Malmö 164 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Liber 1989 Sverige, Malmö 164 sidor. : ill. (vissa i färg) 25 cm 91-40-61016-0