Panorama Deutsch 3, Facit

Författare
Heinrich Blömeke
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1992 Sverige, Malmö 32 sidor. 25 cm 91-40-61250-3
Liber 1991 Sverige, Malmö 20 sidor. 25 cm 91-40-61248-1
Liber 1990 Sverige, Malmö 19 sidor. 25 cm 91-40-61176-0