Papporna, sönerna, våldet

Författare
Beata Hansson
(Beata Hansson, Vesna Prekopic.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbal 2022 Sverige, Stockholm 169 sidor 978-91-89524-12-5