Par i terapi - kärlek, förståelse, förändring

Par i terapi välkomnar läsaren in i terapeutens ”verkstad”, och visar med hjälp av autentiska dialoger och terapeutens kommentarer till dessa hur en systemisk parterapi fungerar. Parens smärta och kamp för sin kärlek blandas med ilska, tårar och tvivel som med terapeutens hjälp leder vidare till nya insikter och möjligheter. Genom sin spegling av parets egen kommunikation för terapeuten klienterna vidare i tillvaron, där fortsatt samlevnad eller separation kan vara lika goda lösningar.Boken vänder sig till alla som yrkesmässigt eller i privata sammanhang står inför frågor som rör parrelationers utveckling och fortlevnad.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Originaltitel
Par i terapi Svenska
Författare
Allan Holmgren
(Allan Holmgren översättning: Ingela Jansson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2003 Sverige, Lund, Lund 213 sidor. 23 cm