Parhain päin

Författare
Eero Huovinen
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 2018 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-951-0-42860-3
Werner Söderström Osakeyhtiö 2017 Finland, Helsinki, EU:ssa 471 sivua 23 cm 978-951-0-42706-4