Paris - en bok i färg om ljusets stad

Författare
(Färgfotografier av Kurt Otto-Wasow orienterande text av Sven Stolpe)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kooperativa förb. 1958 Sverige, Stockholm 67 sidor. : ill.