Parnassi grönskande blomster-wall: thet är några poëtiska infällen, tjd efter annan, them til tienst och willighet, som rjm-konsten hålla uti wärde; planterad af ... Peter Ol. Warnmarck. Götheborg, tryckt hos Zacharias Hagemann åhr - 1709

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1709 Sverige, Göteborg [08] , 276 sidor. =(s. 275-76 opag.)=. 4:o.
(Hageman 1709 Sverige, Göteborg [08] , 276 sidor. =(s. 275-76 opag.)=. 4:o.