Participant manual Vol. 1, Diagnosis in farming systems research and extension

Författare
Farming Systems Support Project
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FSSP 1987 USA, Gainesville,Fla 238 sidor.