Participant manual Vol. 3, Analysis and interpretation of on-farm experimentation

Författare
Farming Systems Support Project
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FSSP 1987 USA, Gainesville,Fla 391 [44] sidor.