Partnering och samverkansuppdrag - delrapport 1 : en översikt

Författare
Simon Svensson
(Simon Svensson, Kurt Hedberg, Thomas Samuelson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen för arkitekturforskning 2005 Sverige, Göteborg 46 sidor.