Passa bollen

Mikael är målvakt i ett fotbollslag.Han vill gärna fånga alla bollar, men...

Författare
Kerstin Frii
(Text: Kerstin Frii foto: Anita Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lilla TL förlag, FihnSättarna 2007 Sverige, Kungsbacka, Kungsbacka 25 sidor. färgill. 978-91-977084-2-5