Passeport pour la nuit ou le roi sommeil

Författare
Pierre Daninos
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Plon 1956 Frankrike, Paris 180 sidor.