Passio Libertatis

Författare
M. A. Numminen
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kirjayhtymä 1983 Finland, Helsinki 115 sidor. : ill. 951-26-2353-6