Passion, performance & perfection

Originaltitel
Spänst och harmoni i ryttarens sits Engelska
Författare
Birthe Vogelius
(Birthe Vogelius photo: Jan Storm.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Levád fysioterapi 2018? Sverige, Kvicksund 978-91-639-7780-0