Password 1, Allt-i-ett-bok - engelska för komvux etapp 1

Password är ett läromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och för elever som läser engelska från nybörjarnivå inom gymnasieskolan. Det tar hänsyn till både svenskars och invandrares behov. I grammatikavsnittet ges förklaringar både på svenska och på engelska. Materialet är även lämpligt för svagpresterande elever på gymnasieskolan och för elever med individuella studieprogram. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Lena Börjesson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel 1993 Sverige, Solna [8], 248 sidor. : ill. (vissa i färg) 24 cm 91-21-10382-8
Almqvist & Wiksell läromedel, A & W 1992 Sverige, Solna, Uppsala [8], 280 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 24 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, A & W 1991 Sverige, Solna, Uppsala [8], 280 sidor. ill. 24 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, Berling 1990 Sverige, Solna, Arlöv [8], 248 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, Grafisk System 1990 Sverige, Solna, Stockholm [12], 276 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm