Password 3, Lärarhandledning med prov - engelska för komvux etapp 1

Password är ett läromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och för elever som läser engelska från nybörjarnivå inom gymnasieskolan. Det tar hänsyn till både svenskars och invandrares behov. I grammatikavsnittet ges förklaringar både på svenska och på engelska. Materialet är även lämpligt för svagpresterande elever på gymnasieskolan och för elever med individuella studieprogram. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Lena Börjesson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Gotab 1992 Sverige, Solna, Stockholm 112 sidor. 24 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, Graphic Systems 1991 Sverige, Solna, Stockholm 111 sidor. ill. 24 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, Graphic Systems 1990 Sverige, Solna, Stockholm 96 sidor. ill. 24 cm