Patmos : apostel Johannes ö - turisthandbok

Författare
Dimitris G. Davaris
(Dimitris G. Davaris översättning av Christina Lindén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utgivare okänd 198-? Sverige, Utgivningsort okänd 93 sidor. : ill.