Patriot i gränsland - Einar Hansen - entreprenör och mecenat

Einar Hansen tidningsutgivare, bokförläggare och skeppsredare är en representant för 1900-talets svenska klassresenärer. Han föddes i den danska småstaden Horsens 1902, men kom redan som tjugoåring till Malmö där han verkade hela sitt vuxna liv. Han utvecklade framgångsrikt Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning till Sveriges största veckotidningar, han grundade och utvecklade under ett halvsekel Allhems bokförlag med unika kvalitetskrav i sin bokproduktion, och han satte under ett par efterkrigsdecennier Malmö på redarkartan som direktör för Rederi AB Clipper, som i sin flotta bland annat hade kryssningsfartyget Stella Polaris och skolfartyget Flying Clipper.

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å. Modéer utgiven av Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens fond.)
Genre
Biografier, Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Daleke grafiska 2002 Sverige, Stockholm, Malmö 431 sidor. ill. 22 cm