Paul Gauguin och hans målningar i Nationalmuseum och andra nordiska samlingar

Författare
Knut Ragnar Johan Hoppe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1927 Sverige, Stockholm