Paul Klee - Malmö konsthall 7 september-17 november, 1991

Författare
Paul Klee
(Katalog: Ingvar Claeson, Sune Nordgren och Ann-Marie Björklund.)
Genre
Katalog, Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö konsthall, Tryckeriteknik 1991 Sverige, Malmö, Malmö 256 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Malmö museum 1965 Sverige, Malmö 31 sidor. : ill. 24 cm
Moderna museet 1961 Sverige, Stockholm [28] sidor. , 1 pl.-bl. ill.
Moderna Museet 1961 Sverige, Stockholm ill
Samlaren 1958 Sverige, Stockholm [16] sidor. ill. 18 cm.
Svensk-franska konstgalleriet 1949 Sverige, Stockholm [10] sidor.